Cty sản xuất mổi năm 300,000 – 500,000 sản phẩm mổi năm. Uy tín và chất lượng là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi